Veiksmīgi noslēdzies projekts Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalstam – bezmaksas slidotapmācības nodarbības ar socializācijas elementiem un latviešu valodas apguvi / PR

Published on 5 April 2024 at 14:21

Biedrība “Latvijas sinhronās slidošanas attīstībai”, kuras ievaros darbojas slidošanas skola “Amber” projektā “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” piedāvāja bērniem un jauniešiem 2 mēnešu BEZMAKSAS slidotapmācības nodarbības Akropole Rīga ledus hallē. Projekts “Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu un jauniešu slidotapmācības nodarbības ar socializācijas elementiem un latviešu valodas apguvi” ļāva vairākiem desmitiem Ukrainas bēgļu bērniem un jauniešiem saistošā veidā mācīties slidot un uzlabot latviešu valodas prasmes. Apmācībām beidzoties un sekmīgi nokārtojot prasmju vērtējuma testu, 40 audzēkņi saņēma diplomu par slidotprasmes pamatu apgūšanu.

Treniņu grupā bija gan meitenes, gan puiši, audzēkņu vecums 5-14 gadi, pārsvarā audzēkņi bija bez iepriekšējas slidošanas pieredzes. Treniņu process norisinājās latviešu valodā, tāpat arī komunikācija ar vecākiem, dažos gadījumos bija nepieciešams tulkot un paskaidrot.

Izsludinot pieteikšanos, atsaucība bija iespaidīga, pieteikumu skaits 3 reizes pārsniedza projektā paredzēto audzēkņu skaitu, kas varēja pretendēt uz atbalstu. Tas pierāda, ka šādas nodarbības ir vajadzīgas un pieprasītas.

Projekta ietvaros tika organizēti 3 apmācības cikli, katrs 2 mēnešu garumā. Nodarbības notika 2 reizes nedēļā. Nodarbības ietvēra treniņu nodarbības uz ledus, vispārējās fiziskās attīstības nodarbības zālē, horeogrāfiju un deju nodarbības. Audzēkņi tika motivēti apgūt latviešu valodu saistošā veidā ar rotaļu un spēļu palīdzību. Katrs audzēknis saņēma drukātu vārdu krājumu attiecīgās nedēļas nodarbībām, lai varētu uztvert treneru norādes un ieteikumus.

Nodarbību tēmas ietvēra: latviešu valodas apguve – vienkārša valoda, sarunvalodas izmantošana nodarbību procesā, kā arī komunikācijā ar audzēkņu vecākiem. Drošība uz ledus, ekipējums un slidot prasmes pamatu apgūšana. Pamata slidošanas elementu apguve uz ledus. Vispārējās fiziskās attīstības nodarbības veiklības, lokanības, koordinācijas, spēka, ātruma, kustību plastikas apguvei.

Slidot apmācības nodarbībās - dažādu elementu apguve uz ledus. Sākumā audzēkņi apguva pareizu slīdējuma tehniku, trenēja stabilitāti, koordināciju, ātrumu, veiklību. Slidojot nepieciešamas daudzveidīgas prasmes, nodarbībās ir jākoncentrējas, notiek mijiedarbība ar citiem audzēkņiem un treneriem.

Papildus slidot apmācības nodarbībām ledus laukumā, notika arī vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, deju un horeogrāfijas nodarbības, kurās audzēkņi uzlaboja stāju, koordināciju, veiklību, lokanību, izturību, dejiskumu, ritma izjūtu un citas prasmes.

Audzēkņi piedalījās arī tematiskajās nodarbībās: Helovīna svinēšanā, Ziemassvēku pasākuma uzvedumā ar priekšnesumu un Lieldienu sagaidīšanas pasākumā.

Nodarbības norisinājās profesionālu un pieredzējušu treneru un pasniedzēju vadībā nelielās grupās kopā ar audzēkņiem, kas sazinās latviešu valodā un tādējādi tika veicināta savstarpējā komunikācija un latviešu valodas apguve. Organizatori un treneri pēc katra apmācību kursa beigām saņēma pozitīvas atsauksmes no audzēkņiem un to vecākiem, vairāki audzēkņi izlēmuši turpināt slidošanas nodarbības, ko klubs “Amber ” piedāvā Ukrainas civiliedzīvotājiem par samazinātu mēneša maksu.

Projekts vērsts uz atbalstu Ukraiņu diasporai, ar brīvā laika aktivitātēm palīdzēt bērniem un jauniešiem integrēties sabiedrībā.
Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.
Papildus informācija:
www.synchrolatvia.lv 
https://www.facebook.com/slidosanasskolaamber/ 
https://www.facebook.com/synchronizedskatingLatvia/ 
Tālr. 29415971
Epasts: synchrolatvia@inbox.lv, info@synchrolatvia.lv 

2024.gada 27.martā
Informāciju sagatavoja Inga Freināte un Sanita Reimane, Biedrības “Latvijas sinhronās slidošanas attīstībai”
pārstāves

Add comment

Comments

There are no comments yet.