Raksti mums

Lai sazinātos ar mums:

zvaniet +371 26400630

rakstiet uz info@synchrolatvia.lv

vai aizpildiet saziņas formu
Amber klubs

Augšiela 1, Rīga, Latvija


Kluba vadība

Valdes priekšsēdētāja Eva Čekanauska

Tālrunis: +371 26400630

Valdes locekle Sanita Reimane

Tālrunis:  +371 29171179

Valdes locekle Inga Freināte

Tālrunis: +371 29415971

 

E-pasts: info@synchrolatvia.lv

 

 

Kluba juridiskais statuss:

Biedrības "Latvijas sinhronās slidošanas attīstībai"

Vienotais reģistrācijas Nr.40008229504

Swedbank  konts Nr.LV44HABA0551039263273,

Juridiskā adrese: Senču iela 1-29, Rīga, LV-1012

 

Biedrībai "Latvijas sinhronās slidošanas attīstībai" ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ļauj ziedotājiem saņemt LR likumdošanā noteiktās nodokļu atlaides.