Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem – bezmaksas slidotapmācības nodarbības ar socializācijas elementiem un latviešu valodas apguvi

Published on 20 October 2023 at 00:27

Biedrība “Latvijas sinhronās slidošanas attīstībai”, slidošanas skola “Amber” projekta ietvaros “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” piedāvā bērniem un jauniešiem 2 mēnešu BEZMAKSAS slidotapmācības nodarbības Akropole Rīga ledus hallē. Projekts “Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu un jauniešu slidotapmācības nodarbības ar socializācijas elementiem un latviešu valodas apguvi” ļaus vairākiem desmitiem Ukrainas bēgļu bērniem un jauniešiem saistošā veidā mācīties slidot un apgūt latviešu valodu.

Izsludinot pieteikšanos, atsaucība bija iespaidīga, pieteikumu skaits 3 reizes pārsniedza projektā paredzēto audzēkņu skaitu, kas var pretendēt uz atbalstu.

Projekta ietvaros tiek organizēti 3 apmācības cikli, katrs 2 mēnešu garumā. Nodarbības ietver treniņnodarbības uz ledus, vispārējās fiziskās attīstības nodarbības zālē, horeogrāfiju un deju nodarbības. Kā arī audzēkņi tiek motivēti apgūt latviešu valodu saistošā veidā ar rotaļu un spēļu palīdzību. Katrs audzēknis saņem vārdiņu krājumu attiecīgās nedēļas nodarbībām, kas patstāvīgi jāapgūst, lai varētu uztvert nodarbību treneru un pasniedzēju norādes un ieteikumus.

Nodarbību tēmas ietver:

  • latviešu valodas apguve – vienkārša valoda, sarunvalodas izmantošana nodarbību procesā, kā arī komunikācijā ar audzēkņu vecākiem.
  • Drošība uz ledus, ekipējums un slidot prasmes pamatu apgūšana.
  • Pamata slidošanas elementu apguve uz ledus
  • Vispārējās fiziskās attīstības nodarbības veiklības, lokanības, koordinācijas, spēka, ātruma, kustību plastikas apguvei.
  • Slidot apmācības nodarbības paredz dažādu elementu apguvi uz ledus.

Sākumā audzēkņi apgūst pareizu slīdējuma tehniku, trenē stabilitāti, koordināciju, ātrumu, veiklību. Slidojot nepieciešamas daudzveidīgas prasmes, nodarbībās ir jākoncentrējas, notiek mijiedarbība ar citiem audzēkņiem un treneriem.

Papildus slidot apmācības nodarbībām ledus laukumā, notiek arī vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, deju un horeogrāfijas nodarbības, kurās audzēkņi uzlabo stāju, koordināciju, veiklību, lokanību, izturību, dejiskumu, ritma izjūtu un citas prasmes.

Nodarbības norisinās nelielās grupās kopā ar audzēkņiem, kas sazinās latviešu valodā un tādējādi veicina savstarpējo komunikāciju un latviešu valodas apguvi.

Profesionālu un pieredzējušu treneru un pasniedzēju iesaiste nodarbībās nodrošina kvalitatīvu rezultātu.

Projekts vērsts uz atbalstu Ukraiņu diasporai, ar brīvā laika aktivitātēm palīdzēt bērniem un jauniešiem integrēties sabiedrībā.

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Papildus informācija:

www.synchrolatvia.lv

https://www.facebook.com/slidosanasskolaamber/
https://www.facebook.com/synchronizedskatingLatvia/

Tālr. 29415971

Epasts: synchrolatvia@inbox.lv, info@synchrolatvia.lv

2023.gada 10.oktobrī

Informāciju sagatavoja Inga Freināte un Sanita Reimane,  Biedrības  “Latvijas sinhronās slidošanas attīstībai” pārstāves