Sinhronā slidošana Latvijā - kā tas sākās

2010. gadā  daiļslidošanas klubs "Marika" izveidoja pirmo Latvijā sinhronās slidošanas komandu "Ice Angels", kas tolaik apvienoja labākās Rīgas individuālās daiļslidotājas. Tā kā sinhronā slidošana bija absolūti jauns sporta veids Latvijā, gan treneriem, gan daiļslidotājiem bija nepieciešams apgūt visu no jauna - gan soļu, gan slīdējuma tehniku, elementus un to izpildījuma specifiku.

Pateicoties Marikas Nugumanovas ilgajai pieredzei daiļslidošanas trenera darbā un trenerei Almai Lepinai-Lācei tika turpināts darbs pie Latvijas sinhronās slidošanas sporta komandas izveides.
Jaunizveidotā sinhronās slidošanas komanda 2011. gadā piedalījās  Latvijas čempionātā un izvirzīja mērķi startēt  sacensībās ārpus Latvijas.  Lai komanda atbilstu ISU sacensību kritērijiem  un varētu startēt starptautiskās sinhronās slidošanas sacensībās, bija nepieciešams apvienot Ventspils komandu "Eclipse" (trenere J.Rižika) un Rīgas komandu  „Ice Angels” (trenere A.Lāce) tādējādi, izveidojot pilnīgi jaunu komandu "Amber". Pēc intensīva treniņu procesa, komanda “Amber” tika pieteikta dalībai Pasaules čempionātā sinhronajā slidošanā 2012. gadā Stokholmā, Zviedrijā. Tas bija liels izaicinājums treneriem un sportistēm, jo viss bija jauns - treneri, komanda, sacensību programmas. Komanda startēja, parādīja labu sniegumu un ar 71.47 punktiem ieguva 20. vietu. Taču finansiālu apsvērumu dēļ komanda nākamajā sezonā daļēji izjuka.
2014. gada nogalē tika nodibināta Biedrība “Sinhronās Slidošanas attīstībai” un sinhronās slidošanas klubs “Amber”, kas mērķtiecīgi strādā pie sinhronās slidošanas popularizēšanas Latvijā un sinhronās slidošanas sporta komandu izveides un vadīšanas.
2017./2018. gada sezonā notiek izmaiņas komandas treneru sastāvā. Par komandas treneri kļūst ilggadējā komandas slidotāja un kapteine Eva Čekanauska.
Notiek arī treniņu procesa pārstrukturēšana, plānošana un jaunu biedru uzņemšana, lai veidotu komandu pēctecību.
2017. gada nogalē tiek izveidota Juvenile komanda “Amberlight”.
2021. gada pavasarī tiek izveidota “Amber” junioru komanda.

Add comment

Comments

There are no comments yet.