Sinhronā slidošana - tiesāšana un protokols

Tā kā ir sākusies sacensību sezona, tad pēdējais brīdis ir iepazīties ar sinhronās slidošanas tiesāšanas principiem un rezultātu detalizēto protokolu. Šī informācija būs noderīga arī daiļslidošanas entuziastiem, vienīgā atšķirība rezultātu protokolos starp šiem abiem ļoti tuvajiem sporta veidiem ir atšķirīgie izpildītie elementi un to vērtības.

Pirmo reizi atverot protokolu, tas izskatās diezgan sarežģīts, taču, nedaudz detalizētāk to izpētot, to var gluži labi izprast. Tomēr ir dažas lietas, kuras prasa nedaudz lielāku iedziļināšanos.

Un mēs labprāt palīdzēsim mūsu sporta interesentiem ar pamatinformāciju, taču ja šis raksts radīs vēlmi dziļāk izprast sinhronās slidošanas tiesāšanu, tad raksta apakšā ir saites uz ISU standartiem, kas palīdzēs iegūt papildus informāciju.

Tātad ieskatīsimies Amber Junior komandas Lumiere Cup 2024 tiesnešu detalizētajā protokolā.

Protokols sastāv no 3 daļām:

  1. Kopsavilkums un punktu kopvērtējums

Šī parasti ir galvenā daļa, kam pievērš uzmanību, kā arī tas, ko parasti var ieraudzīt televizoru ekrānos, kad tiek attēloti rezultāti: komandas ieņemtā vieta sacensībās (Rank), komandas nosaukums, valsts, kuru komanda pārstāv, kura pēc kārtas komanda startēja, kopējais punktu skaits (Total Segment Score), kas sastāv no 3 vērtībām: iegūtie punkti par tehniskajiem elementiem (Total Element Score), iegūtie punkti par programmas komponentēm (Total Program Component Score) un noņemtie (soda) punkti (Deductions), ja tādi ir.

  1. Detalizētais protokols

Šajā daļā var redzēt katru izpildīto elementu, tā vērtību un katra tiesneša vērtējumu. Šo daļu apskatīsim sīkāk raksta turpinājumā.

  1. Soda punkti

Visbiežāk šajā sadaļā var redzēt noņemtos punktus par komandas dalībnieku kritieniem (Falls). Viena sportista kritiens ir -1 punkts ISU līmeņa komandām. Bērnu komandām par kritienu var tikt noņemti 0,5 punkti. Taču kritieni nav vienīgais veids, kā komanda var ‘nopelnīt’ sodu. Mīnus punktus var piešķirt arī par programmas laika pārkāpumiem, programmas pārtraukumiem, neatļautiem elementiem, mūzikas un tērpu pārkāpumiem uc.

Šajā piemērā komanda ir saņēmusi pārkāpumu par problēmu, kas saistīta ar slidotāju vai ekipējumu, piemēram atsējusies slidu aukla, tērpa bojājums utt (Interruption in excess) un vēl 4 kritieniem (Falls), kas ir rezultējušies kopā 5 soda punktos. Komanda noteikti nebija priecīga par savu performanci!

Detalizētais protokols

Detalizētā protokola daļa sastāv no 2 vērtējumu grupām: tehnisko elementu (Element Score) vērtējuma un programmas komponenšu vērtējuma (Pogram Component Score)

Tehniskos elementus un to sarežģītības līmeņus nosaka tehnisko speciālistu komanda (technical panel), savukārt elementu izpildes kvalitāti novērtē 3-9 tiesnešu kolēģija.

Izpildīto elementu vērtēšana

 

Protokolā lietoto elementu saīsinājumi

       Artistic Element

AB          Artistic Block

AC          Artistic Circle

AL           Artistic Line

AW         Artistic Wheel

 

Cr            Creative Element

GL           Group Lift Element

I              Intersection

        Linear and Rotating Elements:

B             Linear Block

L             Linear Line

C             Circle

W            Wheel

 

Mi           Mixed Element

ME         Move Element

NHE       No Hold Element

Pa           Pair Element

 

           Pivoting Elements:

PB           Pivoting Block

PL           Pivoting Line

 

SySp      Synchronized Spin Element

TrE          Travelling Element

TwE        Twizzle Element

 

       ADDITIONAL FEATURE ABBREVIATION

pi            Point Of Intersection

s              Step Sequence

Kā jau minēts komandas izpildītos elementus (Executed Elements) un to sarežģītības līmeņus fiksē tehnisko speciālistu komanda. Virknei elementu ir noteikti vairāki iespējamie līmeņi, kas atkarīgi no izpildītā elementa sarežgītīibas un izpildes kvalitātes. Elementa sarežģītības līmeni norāda cipars pie tā nosaukuma saīsinājuma, kā mūsu piemērā - I3 nozīmē 3. līmeņa ķemmēšanās (Intersection) elements.

Katram elementam un tā līmeņiem ir noteikta bāzes vērtība (Base Value). Katru gadu elementu bāzes vērtības tiek pārskatītas un publicētas ISU komunikācijā. 2023./2024. gada sezonas elementu vērtības variet atrast šeit.

Savukārt tiesnešu kolēģija novērtē katra elementa izpildes līmeni (Grade of Execution - GOE). Izpilde tiek novērtēta skalā no -5 līdz +5. Ar šo kvalitatīvo vērtējumu tiesneši var vai nu palielināt, vai pazemināt komandas izpildīto elementu bāzes vērtības. Sinhronās slidošanas rezultāts nav precīzi nomērāms, kā, piemēram, 100 m skrējienam vai augstlēkšanai, un, lai cik objektīvi tiesneši vēlētos būt un, lai cik detalizēti būtu aprakstīti vērtēšanas kritēriji, viņu vērtējumi tomēr ir subjektīvi un var būtiski atšķirties vienam no otra. Lai gan tas nav bieži, tomēr mēdz būt pat gadījumi, kad vienu un to pašu elementu dažādi tiesneši novērtē gan paaugstinot bāzes vērtību, gan to pazeminot. Lai subjektīvo vērtējumu padarītu pēc iespējas objektīvāku, tiesnešu piešķirto augstāko un zemāko vērtību ignorē un no atlikušajām vērtībām aprēķina vidējo. Viens tiesnešu piešķirtais punkts atbilst 10% no elementa bāzes vērtības, tādējādi tiesneši var samazināt vai palielināt elementa bāzes vērtību par +/- 50%.

Kā tas izskatās matemātiski mūsu piemērā:

Pirmais komandas demonstrētais elements bija pāru elements, kuram tika piešķirts 2. līmenis (Pa2). Tā bāzes vērtība ir 4.5. Piecu tiesnešu vērtējumā zemākā GOE vērtība bija 0, bet augstākā 2. Attiecīgi vidējais izpildes kvalitātes vērtējums izslēdzot zemāko un vienu augstāko ir

(1 + 2 + 2) / 3 = 1,667 vai procentu punktos 16,67%

Pa2 GOE = 4.50 x 16,67% = 0,75

Kopējais pāru elementa vērtējums komandas izpildījumā ir bāzes vērtība + GOE jeb

4.50 + 0.75 = 5.25 (Score of Panel)

Otrais elements komandas izpildījumā bija 3. līmeņa ķemmēšanās (Intersection) ar 2. līmeņa krustošanās punktu (point of intersection): I3+pi2. Elementa bāzes vērtība 6.00. Tiesnešu piešķirtā izpildes atzīme:

(-2 -2 -1) / 3 = -1.667 -> -16.67%

I3+pi2 GOE = 6 x  16,67% = -1

Attiecīgi otrais elements savu bāzes vērtību zaudē par 1 punktu un gala novērtējumā iegūst vērtību 5.

Tehnisko elementu kopvērtējums ir visu elementu bāzes vērtību un tiesnešu vērtējumu summa. Mūsu apskatītajā piemērā mēs varam redzēt, ka komandas izpildīto elementu bāzes vērtība bija 34.00 punkti, taču gala vērtējumā komanda saņēma mazāk: 32.61 punktus. Noteikti ir pie kā piestrādāt, lai tiesnešu mīnusus pārvērstu par plusiem!

Kolonnā “Info” tiek atzīmēta cita svarīga informācija par izpildītajiem elementiem. Piemēram F (Fall), ja elementa izpildes laikā ir piedzīvots sportista kritiens, vai atsevišķiem elementiem tehniskā tiesnešu kolēģija var samazināt novērtējumu to atzīmējot ar < vai << (downgrade 1: <, downgrade 2: <<). Attiecīgi šie elementi saņem zemāku bāzes vērtību atbilstoši ISU apstiprinātajai skalai.

Programmas komponentes

Katra izpildītā programma tiek vērtēta ne tikai pēc programmā iekļautajiem elementiem, bet arī pēc 3 programmas komponentēm: kompozīcijas, prezentācijas un slidošanas prasmēm (Composition, Presentation and Skating Skills).

Kompozīcijā tiek vērtēta visa izpildītā programma kopumā, tās horeogrāfija, mūzikas atspoguļojums, ledus laukuma izmantošana, savienojumi starp elementiem utt.

Prezentācijā tiek novērtēts sportistu līdzpārdzīvojums mūzikai un programmas raksturam, enerģija un izteiksmīgums.

Slidošanas prasmēs vērtē slidotāju prasmi izpildīt slidošanas soļus, pagriezienu un slidošanas kustību repertuāru, slidu asmens šķautņu un sportistu ķermeņa kontroli. Vērtējot šo komponenti tiek ņemta vērā slidotāju jauda un ātrums, līdzsvars, kustību daudzveidība un izpildes kvalitāte.

Programmas komponentes tiek vērtētas skalā no 0.25 līdz 10.

Līdzīgi tāpat kā elementu vērtēšanā zemākais un augstākais tiesnešu vērtējums tiek izslēgti:

Vidējais tiesnešu vērtējumu rezultāts tiek sareizināts ar elementa faktoru, kura vērtība visām komponentēm ir vienāda - 2.67 (piezīme: sinhronajā slidošanā obligātajai jeb īsajai programmai faktors ir 1.33, izvēles programmai 2.67)

Mūsu piemērā kompozīcijas tiesnešu vērtējums ir = (4.75 + 4.00 + 4.00) / 3 = 4.25.

Programmas komponenšu kopējais vērtējums: 4.25 x 2,67 + 4.17 x 2.67 + 3.92 x 2.67 = 32.95

 

Līdz ar to visa programma tika novērtēta ar 32.61 (elementu vērtējums) + 32.95 (komponentes) - 0 (sodi) = 65.56 punktiem

 

Tā nu esam tikuši cauri visam detalizētajam protokolam.

 

Zemāk atradīsiet saites uz saistošajiem ISU dokumentiem, ja šī tēma jūs ieinteresēja dziļāk.

Komentāros priecāsimies redzēt jūsu atsauksmes, vai šī informācija bija noderīga un kādu vēl informāciju jūs vēlētos uzzināt par šo aizraujošo sporta veidu.

Papildus informācija

ISU tiesāšanas sistēma: https://www.isu.org/synchronized-skating/rules/sys-judging-system

Synchronized Skating Scale of Values season 2023/24 (ISU Comunication 2554): https://www.isu.org/synchronized-skating/rules/sys-communications/ 

ISU sinhronās slidošanas rokasgrāmatas: https://www.isu.org/synchronized-skating/rules/sys-handbooks-faq 

 

Add comment

Comments

There are no comments yet.